STROJEVI ZA NJEGU I ZAŠTITU BILJKI
Za dobar rad potrebno je više nego samo dobra svojstva sigurnih i trajnih strojeva. Potreban je stroj, koji omogučava rad sa što manje truda i opterečenja za vas i okolinu u kojoj radite. Samo strojevi, koji ispunjavaju ove zahtjeve mogu se zvati korisniku prijazni strojevi. A to znači, strojevi izrađeni u skladu sa vašim zahtjevama, željama i potrebama. A to su strojevi ZUPAN.